PRIVACY VERKLARING 
Oefentherapie Cesar Hoevelaken, Leersum en Amerongen

Oefentherapie Smit, Oefentherapie Cesar Hoevelaken, Leersum en Amerongen, gevestigd aan: Hogebrinkerweg 15A, 3871 KM Hoevelaken, Meester Bosweg 14, 3956 XH Leersum en Koenestraat 1a, 3958 XD Amerongen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.cesarleersum.nl en https://www.oefentherapiesmit.nl

Locatie verloskundigenpraktijk Aandelaak 
Hogebrinkerweg 15A 
3871 KM Hoevelaken

PMC Helix 
Meester Bosweg 14 
3956 XH Leersum 

Amerongen
Koenestraat 1a
3958 XD Amerongen

Melissa Smit-Mater: 06 52427336

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oefentherapie Cesar Hoevelaken en Leersum verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Documentnummer
- Huisarts
- Verwijzer
- Verzekeringsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Oefentherapie Cesar Hoevelaken en Leersum verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oefentherapie Cesar Hoevelaken en Leersum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen schrijven indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om te kunnen declareren naar de zorgverzekeraar (geboortedatum en BSN zijn hiervoor noodzakelijk).

Geautomatiseerde besluitvorming

Oefentherapie Cesar Hoevelaken en Leersum neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oefentherapie Cesar Hoevelaken en Leersum) tussen zit. Oefentherapie Cesar Hoevelaken en Leersum gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Intramed, Qualiview en Zorgmail.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oefentherapie Cesar Hoevelaken en Leersum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 15 jaar voor alle gegevens zoals bij intake zijn ingevoerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Oefentherapie Cesar Hoevelaken en Leersum deelt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er zal hiervoor voorafgaand toestemming worden gevraagd aan de desbetreffende persoon. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oefentherapie Cesar Hoevelaken en Leersum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oefentherapie Cesar Hoevelaken en Leersum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oefentherapie Cesar Hoevelaken en Leersum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oefentherapie Cesar Hoevelaken en Leersum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Website: formulier eerste afspraak, Verantwoord Fit en MamaFit

Gegevens die via het formulier worden ingevuld op de website worden niet opgeslagen. De gegevens worden rechtstreeks doorgestuurd naar de praktijk. Na verwerking worden deze gegevens verwijderd.

Hoevelaken
Hogebrinkerweg 15a

3871KM Hoevelaken

Leersum
Meester Bosweg 14

3956XH Leersum

Amerongen
Koenestraat 1a
3958 XD Amerongen